S rovnakou vážnosťou  a rovnakou zodpovednosťou ako starí panovníci  by sme mali pristúpiť k tvorbe svojho bytového  kráľovstva!

Aké by malo byť?

dům


·         Pekné a bezpečné

·         Nízko nákladové a šetrné k životnému  prostrediu= ekologické

·         Vyhovujúce všetkým jeho obyvateľom

Pekné- na to má každý iný názor. Pre  niekoho je pekná striedmosť tvarov, farieb- pre iného je pekné, keď  je niečo nápadité, farebné  alebo úplne prepychové.
Bezpečné– na tomto sa zhodneme hádam všetci! Počínajúc vchodovými dverami, pokračujúc zaistenými oknami a končiac bezpečnostným požiarnym  poplašným a kamerovým systémom. Je nesmierne veľký výber vchodových dverí- ale nie všetky sú pre nás  tie pravé- ktoré nás ochránia pred neželanou návštevou.  Mali by mať  zárubňu spevnenú oceľou a betónom a zámok aspoň s 9 vysúvacími istiacimi prvkami do zárubne a protipožiarnou doskou. Nemali by sa ale podľa mňa veľmi odlišovať od obyčajných dverí- nechceme predsa zlodejom vykričať, že veru máme čo skrývať.

Nízko nákladové– znamená s čo najväčšou úsporou nákladov na kúrenie a elektrickú energiu. Kde sú najväčšie úniky tepla? No predsa cez okná ! Okno -tomu by sme teda mali venovať veľkú pozornosť a vybrať si viackomorové s vysokou tepelnou izoláciou. Dajte si pozor aj na druh použitého kovania- aby roky slúžilo a aj na firmu, ktorá Vám to bude robiť. Aj to najlepšie okno nebude dobre tesniť, keď je zle osadené.

okna

Šetrné k životnému prostrediu–  je také, ktoré v čo najväčšej miere využíva  prírodné zdroje- napr., slnko- na ohrev vody, dažďovú vodu  sa dá veru využiť na splachovanie do WC a podobne, Životnému prostrediu pomôžeme aj obyčajným triedením odpadkov, alebo minimalizáciou nákupu tovaru v obaloch a odmietaním igelitových tašiek. Prispejme všetci svojou troškou k ochrane životného prostredia

 Vyhovujúce všetkým jeho obyvateľom– to je to najdôležitejšie ! Lebo iba tak sa z bytu, domu stane domov, kde sa každý po dlhom dni bude rád vracať! O to nám predsa v prvom rade ide ! Čo by sme mali z prekrásneho, bezpečného, k životnému prostrediu šetrnému domu, keby zíval prázdnotou!

Ohodnoťte příspěvek